image background

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

محصول مورد نظر خود را از جدول زیر پیدا کنید.

تماس با ما

وضعیت دستگاه شماره کالا سازنده مدل توان موتور حداکثر فشار هوادهی(متر مکعب بر دقیقه) سال تولید ساعت کارکرد ساعت زیر بار
بررسی شده
960706
اطلس کوپکو ZH6-5 900 8.8 150 1999
بررسی شده
960703
اطلس کوپکو  GA37 37 10 6.01 2017 0 0
بررسی شده
960702
اطلس کوپکو GA55 55 10 8.94 2017 0 0
بررسی شده
960701
اطلس کوپکو GA15VSD+FF 15 12.75 2.51 2017 0 0
بررسی شده
960705
اطلس کوپکو GA18VSDFF 18 کیلووات 10 بار 3 متر مکعب بر دقیقه 2004 15000 ساعت 8500 ساعت
بررسی شده
960704
اطلس کوپکو GA45 45 کیلووات 10 بار 7 متر مکعب بر دقیقه 2004 15000 ساعت 8500 ساعت