image background

خشک کن هوای جذبی


اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرد یا مطلب مورد نظر خود را جستجو کنید.


حفاظت از سیستم ها و فرآیندهای شما
خشک کن های درام روتاری نهایت بهره وری انرژی را فراهم می کنند، در حالی که خشک کن های دوقلو  نقطه شنبم بسیار کم را ارائه می دهند

برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی
رنج وسیعی از خشک کن های هوا برای انواع مختلف صنایع و برنامه های کاربردی با نقطه شبنم از 20- تا 70- درجه سانتی گراد

از تولید خود محافظت کنید
سیستم کنترل و مانیتور الکترونیک ما به طور مداوم از خشکن های هوا شما مراقبت می کند و تا از بهره وری بهینه و راندمان مطلوب در سایت شما اطمینان حاصل کند

 

محدوده خشک کن های هوا جذبی
رنج وسیعی از خشک کن های دارای سیستم بازیاب (دارای مخزن احیا) و خشک کن های چرخشی درام برای تمام برنامه های کاربردی صنعتی شما. بهره وری مطلوب، کارایی و حفاظت.

 

چگونه خشک کن های هوا جذبی کار می کند
هوا مرطوب به طور مستقیم از طریق محیط خشک کننده عبور می کند که رطوبت را جذب می کند. محیط خشک کننده ظرفیت محدودی برای جذب رطوبت قبل از خشک شدن یا بازسازی دارد. برای انجام این کار، برج حاوی محیط خشکی اشباع شده کم فشار است و آب انباشته شده خارج می شود.

چگونه این اتفاق می افتد؟ به نوع خشک کن بستگی دارد:

 فقط هوای فشرده را به عنوان پاکسازی برج در حال احیا استفاده می کند (بخشی از هوا اتلاف می شود)
استفاده ترکیبی از هوا و یک دمنده خارجی، گرما و حداقل هوای فشرده اتلاف می شود
 خشک کن از گرمای فشرده سازی جهت احیا سیلیکاژل ها استفاده می کند

کمپرسور دست دوم ، فروش کمپرسور دست دوم