اطلس کوپکو-نماینده رسمی فروش

ener_logo-removebg-preview (2)

Oil-free air compressors for clean air

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Why should I use original Atlas Copco filters?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum: dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To find out more about our filter media, check out this video

inPASS™ bypass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Service indicator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Service indicator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Download brochure

3.9 MB, PDF

Flanged design

Flanged design

Flanged design

General application

Name

DDp+

PDp+

DD+

PD+

UD+

Grade

Rough

Fine

Rough

Fine

Ultimate

Contaminant

Dry dust

Oil aerosol/wet dust

Name

DD+

PD+

UD+

QD+

QDT+

Grade

Rough

Fine

Ultimate

Basic

Optimal

Contaminant

Oil aerosol/wet dust

Oil vapor

General application

Name

DDp+

PDp+

DD+

PD+

UD+

Grade

Rough

Fine

Rough

Fine

Ultimate

Contaminant

Dry dust

Oil aerosol/wet dust

Name

DD+

PD+

UD+

QD+

QDT+

Grade

Rough

Fine

Ultimate

Basic

Optimal

Contaminant

Oil aerosol/wet dust

Oil vapor

Find out more in the brochure

Flanged design

Flanged design

Flanged design

Flanged design

Flanged design

Flanged design

Which filter for which purity class?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ISO 8573-1:2010 class   Solid particles Water   Oil   (aerosol, liquid, vapor)
Wet conditions Dry conditions
  As specified by the customer* Oil-free compressor
1 DD+ & PD+ DDp+ & PDp+ Desiccant dryer DD+ & PD+   &          QD+/QDT
UD+ UD+   &          QD+/QDT
2 DD+ DDp+ Desiccant dryer, rotary drum dryer DD+ & PD+
UD+
3 DD+ DDp+ Desiccant dryer, membrane dryer, rotary drum dryer DD+
4 DD+ DDp+ Membrane dryer, refrigerant dryer DD+
5 DD+ DDp+ Membrane dryer, refrigerant dryer
6 Membrane dryer, refrigerant dryer

Examples of typical installations

Name

DDp+

PDp+

DD+

PD+

UD+

Grade

Rough

Fine

Rough

Fine

Ultimate

Contaminant

Dry dust

Oil aerosol/wet dust

Name

DD+

PD+

UD+

QD+

QDT+

Grade

Rough

Fine

Ultimate

Basic

Optimal

Contaminant

Oil aerosol/wet dust

Oil vapor